MỘT SỐ CÁCH HỌC MÀ… KHÔNG MẤT TIỀN

( Áp dụng tốt đối với những bạn sinh viên hoặc nhân viên )

1. VÌ SẾP THÍCH MÌNH – Rất nhiều nhà quản lý đầu tư vào việc đào tạo nhân viên những kiến thức không liên quan đến công việc, hoặc cho nhân viên đi học thêm các khóa học bên ngoài.

2. BẰNG CÁCH HỎI TẠI SAO – Đừng xem mọi việc xảy ra luôn là đương nhiên mà hãy biết cách chất vấn mọi chuyện.

3. TÌM NGƯỜI TRUYỀN THỤ – Họ giúp bạn tập trung học tập, và có những cái kiến thức giá trị tiền không mua được.

4. MƯỢN SÁCH – Xây dựng một nhóm trao đổi sách, có thể ở nơi làm việc hoặc trong bạn bè, hàng xóm.

5. QUA MẠNG – Sử dụng internet để tự mình tìm ra chính xác điều mình muốn tìm.

6. LÀM TÌNH NGUYỆN VIÊN – Hoạt động tình nguyện mình thấy là một cách tuyệt hay để giúp chính mình thông qua việc giúp người khác.

P/S: Học tập là một thành phần then chốt cho mọi hành trình hoàn thiện bản thân, bởi thế dù có tiền hay không có tiền thì vẫn không ngừng học tập.

Xem thêm: https://www.facebook.com/SongDeThuongYeu/posts/709036285819927